Solid NederlandOver ons

Solid is in 2014 opgericht door Michiel van Lelieveld en Linda van Laar. Na jarenlange ervaring in het werkveld als uitvoerenden (kinderbescherming, jeugdbescherming, jeugdhulp) ontstond het idee een eigen organisatie in de hulpverlening te beginnen. Een professionele organisatie waarbij contact van mens tot mens, positiviteit, praktische wijsheid en er zijn voor cliënten, vanuit oprechte verbinding, centraal staat.

Wij bieden ambulante specialistische jeugdhulp, begeleiding voor gezinnen met kinderen en/of jongeren in complexe situaties. Onze expertise ligt vooral op het gebied van complexe echtscheidingsproblematiek, gezinsondersteuning en coaching en training van jongeren.

Wij helpen het probleemoplossend vermogen te versterken in de eigen omgeving.

Het doel is dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij kijken naar de mogelijkheden van de hulpvrager, de omgeving en het sociale netwerk.

Hulpvraag

De vorm van de hulp is afhankelijk van de hulpvraag en wens van de jongere/ouders, zo ook de omgeving waar de zorg plaatsvindt. Dit kan zijn thuis, op school of elders.

Als je bij Solid wordt aangemeld kun je het volgende van ons verwachten:

  1. Aanmelding (b.v. door de jeugdconsultent van het wijkteam of de (gezins)voogd van jeugdbescherming).
  2. Intakefase (contact maken, gericht op het aangaan van een samenwerkingsrelatie, samen vaststellen/analyseren wat er aan de hand is, komen tot eenduidige probleemstelling)
  3. Plan van aanpak (samen plan van aanpak opstellen met (o.a.) duidelijke doelen, een planning, en het conformeren van partijen aan de doelen).
  4. Begeleiding (samen het plan uitvoeren; w.o. werken aan de doelen, evalueren, tijdig bijstellen, terugkerende veiligheidschecks en indien nodig opstellen van veiligheidsplannen).
  5. Afschalen/afsluiting (borgen van hetgeen bereikt is, zorgen dat het goed blijft gaan).

Solid verbindt, motiveert, ondersteunt en voert de regie.

Wij werken m.n. in de Gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Hiernaast werken wij ook altijd met een aantal maatwerkovereenkomsten in diverse Gemeenten, zoals b.v. Best, Ede, Meierijstad en Veenendaal.

Neem vooral contact met ons op bij vragen over ons aanbod!

Vragen?

Stel ze hier

Adres

Detmarlaan 13
6711 MP Ede

Contact

06 526 904 05
info@solid-nederland.nl