Solid NederlandComplexe echtscheidingen

Een complexe scheiding is een scheiding waarbij ouders door aanhoudende, ernstige conflicten het belang en welzijn van hun kinderen én het wederzijdse belang uit het oog verliezen.*

 Solid begeleid ouders, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die te maken hebben met een ‘complexe echtscheiding’. De kinderen en jongeren kunnen om uiteenlopende redenen niet, of nog niet, zijn wie ze willen zijn bij hun ouders. Zij zitten klem, kampen met loyaliteitsconflicten en zien hun ouder(s) vaak niet of (te) weinig.

Zij kunnen vanwege onveiligheid, gebrek aan (opvoed)vaardigheden van de ouder(s) een ouder niet/weinig zien.

Praktische hulp

Solid biedt hierbij praktische hulp zoals omgangsbegeleiding, omgangsbemiddeling, echtscheidingsbemiddeling, opvoedondersteuning en individuele ambulante specialistische begeleiding voor ouders en/of kinderen en jongeren.

Bij complexe echtscheidingen, waarbij ouders vaak al veel hulp hebben gehad voor ze bij Solid worden aangemeld, kunnen wij (tijdelijk) letterlijk 24/7 tussen de ouders gaan staan om spanningen weg te nemen of te verminderen en op die wijze, samen met de ouders of, in sommige gevallen namens de ouders, de juiste beslissing voor de kinderen nemen.

Tijdelijke afwezigheid van contact tussen ouders heeft vaak een positief effect op de situatie. Wij helpen de kinderen om in hun kracht te komen zonder te moeten kiezen voor een ouder.

Juiste begeleider(s)

Solid zorgt voor de juiste begeleider(s) die past bij de vraag (matching).

Vanuit vertrouwen en verbinding leggen wij een basis voor verandering, die nodig is om het juiste opvoedklimaat te (her)vinden. Wij sluiten aan bij de eigen mogelijkheden en kracht zodat die gewenste verandering optimaal gerealiseerd wordt en behouden kan blijven. Wij werken vanuit respect voor de persoon, los van gedrag, en werken vanuit die gedachte aan verandering ten behoeve van het kind.

Solid werkt nauw samen met het gezinssysteem en belangrijke andere betrokkenen in het netwerk (w.o. scholen en overige hulpverleners).

Solid is gespecialiseerd in het werken met jongeren en met complexe echtscheidingssituaties.

Ruime ervaring

Solid heeft o.a. ruime ervaring in het werken met LVB, ADHD, ADD, bipolair, autisme, borderline en verslaving. De resultaten worden door opdrachtgevers en betrokken gezinssystemen hoog gewaardeerd.

Contact

Spreekt bovenstaande je aan en vraag je je af of Solid je kan helpen bij een hulpvraag, neem vrijblijvend contact met ons of met de Gemeente waar je woont op.

Solid is te bereiken per mail via info@solid-nederland.nl of telefonisch/whatsapp op nummer 06-52690405. We kunnen dan de mogelijkheden bespreken.

*Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming