Solid NederlandCoaching en training

Solid helpt jongeren die vastlopen op verschillende leefgebieden zoals in de thuissituatie, op school, werk, in de vrije tijd, met politiecontacten en/of met gedragsproblemen en de gevolgen daarvan.

Het kan b.v. gaan om externaliserend gedrag zoals autoriteitsproblematiek, agressieregulatie of juist om internaliserend gedrag neerslachtigheid, niks kunnen of willen doen, motivatieproblemen of niet functioneren in o.a. de genoemde leefgebieden.

Coachingsplan met duidelijke doelen

Solid analyseert het gedrag samen met de jongere en werkt direct samen met belangrijke betrokkenen in de leefomgeving. Wij stellen een coachingsplan op met duidelijke doelen, in kleine stapjes met passende trainingselementen om de einddoelen te behalen.

Dit is veelal een intensieve weg die de coach samen met de jongere loopt.

Binnen de begeleiding wordt, indien mogelijk of gewenst, gebruik gemaakt van sportelementen. De coach neemt de jongere, indien nodig, letterlijk bij de hand.

Juiste begeleider(s)

Solid zorgt voor de juiste begeleider(s) die past bij de vraag (matching). Vanuit vertrouwen en verbinding leggen wij een basis voor verandering. Wij sluiten aan bij de eigen mogelijkheden en kracht zodat die gewenste verandering optimaal gerealiseerd wordt en behouden kan blijven.

Wij werken vanuit respect voor de persoon, los van gedrag, en werken vanuit die gedachte aan verandering ten behoeve van het kind. Solid werkt nauw samen met het gezinssysteem en belangrijke andere betrokkenen in het netwerk (w.o. scholen en overige hulpverleners).

Solid is gespecialiseerd in het werken met jongeren en met complexe echtscheidingssituaties. Solid heeft o.a. ruime ervaring in het werken met LVB, ADHD, ADD, bipolair, autisme, borderline en verslaving.

De resultaten worden door opdrachtgevers en betrokken gezinssystemen hoog gewaardeerd.

Contact

Spreekt bovenstaande je aan en vraag je je af of Solid je kan helpen bij een hulpvraag, neem vrijblijvend contact met ons of met de Gemeente waar je woont op.

Solid is te bereiken per mail via info@solid-nederland.nl of telefonisch/whatsapp op nummer 06-52690405. We kunnen dan de mogelijkheden bespreken.