Solid NederlandGezins- en opvoedondersteuning

Solid biedt hulp in gezinnen waarbij het thuis niet loopt zoals men graag wil, of waarbij anderen (zoals b.v. een wijkteam of gezinsvoogd) vinden dat begeleiding noodzakelijk is. Dit omdat er problemen zijn op meerdere leefgebieden, waardoor er ook zorgen zijn ontstaan over de kinderen en/of omdat er problemen zijn met een of meer kinderen of het opvoeden van de kinderen.
Het betreft specialistische jeugdhulp.

Eenduidige probleemstelling

Solid analyseert samen met de opvoeder(s) de vraag of vragen en wordt vastgesteld wat er aan de hand is. Er wordt een eenduidige probleemstelling vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt het plan gemaakt met duidelijke doelen.

In de begeleiding wordt het plan samen met de betrokkenen uitgevoerd w.o. werken aan de doelen, evalueren, tijdig bijstellen van de doelen en uiteindelijk afsluiten en borgen van hetgeen bereikt is.

Passende methodieken

Binnen de opvoedondersteuning bieden wij passende methodieken aan. De methodiek sluit aan bij de stijl van de opvoeder, zodat de kans van slagen het grootst is. Solid werkt met een stappenplan. Door geleidelijke toepassing zal de opvoedingssituatie op een natuurlijke manier verbeteren. Het effect op het kind is groot waardoor er meer rust, orde en harmonie in het gezin komt. De hulpvragen zijn zeer uiteenlopend; b.v. autoriteitsproblematiek, moeite met eten en drinken, slapen, activeren in spel en creativiteit etc..

Juiste begeleider(s)

Solid zorgt voor de juiste begeleider(s) die past bij de vraag (matching).

Vanuit vertrouwen en verbinding leggen wij een basis voor verandering, die nodig is om het juiste opvoedklimaat te (her)vinden. Wij sluiten aan bij de eigen mogelijkheden en kracht zodat die gewenste verandering optimaal gerealiseerd wordt en behouden kan blijven. Wij werken vanuit respect voor de persoon, los van gedrag, en werken vanuit die gedachte aan verandering ten behoeve van het kind.

Solid werkt nauw samen met het gezinssysteem en belangrijke andere betrokkenen in het netwerk (w.o. scholen en overige hulpverleners). Solid is gespecialiseerd in het werken met jongeren en met complexe echtscheidingssituaties. Solid heeft o.a. ruime ervaring in het werken met LVB, ADHD, ADD, bipolair, autisme, borderline en verslaving. De resultaten worden door opdrachtgevers en betrokken gezinssystemen hoog gewaardeerd.

Contact

Spreekt bovenstaande je aan en vraag je je af of Solid je kan helpen bij een hulpvraag, neem vrijblijvend contact met ons of met de Gemeente waar je woont op.

Solid is te bereiken per mail via info@solid-nederland.nl of telefonisch/whatsapp op nummer 06-52690405. We kunnen dan de mogelijkheden bespreken.